การจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์คืออะไร?

ถามโดย: Calogero Campagna | ปรับปรุงล่าสุด : 19 เมษายน 2563
หมวดหมู่: ประกันสุขภาพ การเงินส่วนบุคคล
4.8/5 (248 เข้าชม . 23 โหวต)
การจัดสรรทรัพยากร คือการกระจาย ทรัพยากร ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นการเงิน ท่ามกลางกลุ่มบุคคลหรือโครงการที่แข่งขันกัน ระดับ 1: การจัดสรรทรัพยากร เพื่อการดูแลสุขภาพเทียบกับความต้องการทางสังคมอื่น ๆ ระดับ 2: การจัดสรรทรัพยากร ภายในภาคการดูแลสุขภาพ ระดับ 3: การจัดสรรทรัพยากร ระหว่างผู้ป่วยแต่ละราย

รู้ยัง การจัดสรรทรัพยากรหมายความว่าอย่างไร

ในทางเศรษฐศาสตร์ การ จัดสรรทรัพยากร เป็นการมอบหมาย ทรัพยากรที่ มีอยู่เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ในบริบทของเศรษฐกิจทั้งหมด ทรัพยากร สามารถ จัดสรรได้ หลาย วิธี เช่น ตลาดหรือการวางแผน

นอกจากนี้การจัดสรรทรัพยากรในการพยาบาลคืออะไร? การจัดสรรทรัพยากร หมายถึงการ จัดสรร ทรัพยากร ให้กับบริการ แผนกหรือโครงการ การปันส่วนแสดงให้เห็นว่า ทรัพยากร ที่จะ จัดสรร มีน้อย ดังนั้นจึงไม่เพียงพอต่อการจัดหาทุกสิ่งที่จำเป็น

ในลักษณะนี้ ทรัพยากรด้านสุขภาพคืออะไร?

ทรัพยากรด้านการดูแลสุขภาพ หมายถึงวัสดุทั้งหมด บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก เงินทุน และสิ่งอื่นใดที่สามารถใช้เพื่อให้บริการ ดูแลสุขภาพ ได้ การดูแลสุขภาพ เป็น ทรัพยากร ที่มีจำกัดและมีความต้องการอย่างไม่จำกัด ทุกคนต้องการ การดูแลสุขภาพ

ทรัพยากรใดที่ขาดแคลนในระบบการรักษาพยาบาล?

บริการด้านสุขภาพ เป็น สิ่งที่หายาก โดยเนื้อแท้ : เงินสำหรับบริการไม่ได้จำกัด สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการให้บริการมีจำกัด และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ มีเวลาจำกัด ภูมิศาสตร์ ทักษะและความสามารถ และอื่นๆ

พบคำตอบของคำถามที่เกี่ยวข้อง 27 ข้อ

หลักการของการจัดสรรทรัพยากรคืออะไร?

หลักการ จัดสรร :
พยายาม จัดสรร ทรัพยากรที่ เหมาะสมสำหรับงานที่เหมาะสมเสมอ อย่าเพิ่งมอบหมายงานให้กับ ทรัพยากร จับคู่ความสามารถของ ทรัพยากร และความสนใจกับงานเสมอจากนั้นจึงดำเนินการมอบหมาย

ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรคืออะไร?

ปัญหา การ จัดสรร ทรัพยากร เกิดขึ้นเนื่องจากการขาดแคลน ทรัพยากร และหมายถึงคำถามที่ว่าความต้องการใดควรได้รับการตอบสนอง และสิ่งใดควรไม่พึงพอใจ การผลิตสินค้าที่ดีมากขึ้นหมายถึง ทรัพยากรที่ จำเป็นสำหรับการผลิตสินค้านั้นมากขึ้น และ ทรัพยากร ก็หายาก

การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพคืออะไร?

กระบวนการ จัดสรรทรัพยากร คือวิธีการที่ผู้จัดการโครงการใช้เพื่อ จัดสรร งบประมาณ อุปกรณ์ คน เครื่องมือ และข้อมูลไปยังพื้นที่โครงการที่จำเป็นที่สุด การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ เป็นวิทยาศาสตร์ครึ่งหนึ่งและศิลปะครึ่งหนึ่ง

โมเดลการจัดสรรทรัพยากรคืออะไร?

แบบจำลองการจัดสรรทรัพยากร (RAM) เป็นวิธีการในการพิจารณาว่าควร จัดสรร ทรัพยากรที่ ใดภายในองค์กร ทรัพยากรอาจรวมถึงทรัพยากรทางการเงินทรัพยากรเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ ในกรณีของมหาวิทยาลัยเอดินบะระ RAM หมายถึงการ จัดสรร ทรัพยากร ทางการเงิน

วัตถุประสงค์ของการจัดสรรทรัพยากรคืออะไร?

การจัดสรรทรัพยากร เป็นกระบวนการที่บริษัทตัดสินใจว่าต้องการวาง ทรัพยากรที่ หายากไว้ที่ใด กลยุทธ์โดยรวมคือการผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้สามารถใช้ ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รัฐบาลจัดสรรทรัพยากรอย่างไร?

รัฐบาล สามารถ จัดสรรทรัพยากร โดยการปันส่วน โดยการจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อโดยผู้อื่น หรือโดยการใช้จ่ายโดยตรงในบัญชีของตนเอง 8. ในทรัพยากรผสมเศรษฐกิจจะได้รับการจัดสรรให้กับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

ปัญหาการจัดสรรคืออะไร?

ปัญหาการจัดสรร เกี่ยวข้องกับการกระจายทรัพยากรระหว่างทางเลือกที่แข่งขันกันเพื่อลดต้นทุนรวมหรือเพิ่มผลตอบแทนรวมสูงสุด ปัญหา คือการกำหนดว่าแต่ละทรัพยากรจะ จัดสรร ให้กับแต่ละงานมากน้อยเพียงใด

บริการสุขภาพประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?

บริการด้านสุขภาพเหล่านี้รวมถึง:
 • การดูแลสุขภาพจิต.
 • ดูแลฟัน.
 • ห้องปฏิบัติการและการดูแลวินิจฉัย
 • การบำบัดสารเสพติด
 • การดูแลป้องกัน
 • กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
 • การสนับสนุนทางโภชนาการ
 • การดูแลด้านเภสัชกรรม

ทรัพยากรในชุมชนมีอะไรบ้าง?

ตัวอย่างทรัพย์สิน ความต้องการ และทรัพยากรชุมชน
 • ทรัพยากรวัสดุ: พื้นที่, วัสดุสิ้นเปลือง, เงินทุน, การบริจาคในรูปแบบต่างๆ
 • ทักษะ: การวิจัย การตลาด การสื่อสาร การเงิน/การบัญชี การประสานงานกิจกรรม
 • เข้าถึงบุคคลหรือองค์กรบางประเภท เช่น ผู้ให้ทุนหรือเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้ง
 • ทัศนวิสัย.
 • ชื่อเสียงของพันธมิตรที่มีศักยภาพในชุมชนและในภาคส่วน

แหล่งข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง?

แม้ว่าจะมีแหล่งข้อมูลที่น่าทึ่งมากมาย แต่นี่คือแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ออนไลน์ 10 อันดับแรกของฉัน
 • 1) เว็บไซน่า
 • 2) ผู้ป่วยอัจฉริยะ
 • 3) เมดไลน์พลัส
 • 4) Drugs.com
 • 5) เมโยคลินิก.
 • 6) เอเคอร์
 • 7) ไอโอดีน.
 • 8) ศูนย์ข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ.

ทรัพยากรชุมชนท้องถิ่นคืออะไร?

ทรัพยากรชุมชน เป็นทรัพย์สินใน ชุมชน ที่ช่วยตอบสนองความต้องการบางอย่างสำหรับผู้คนรอบข้าง ทรัพย์สินเหล่านี้อาจเป็นคน สถานที่หรือโครงสร้าง และบริการ ชุมชน

มีการจัดสรรทรัพยากรที่หายากอย่างไร?

เกณฑ์หกประการแจ้งการตัดสินใจในการ จัดสรร เมื่อภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเรียกร้องความเป็นธรรมในการกระจาย ทรัพยากรที่หายาก อาร์มสตรองและวิทล็อค (1998) ระบุ เกณฑ์ที่แจ้งการกระจาย ทรัพยากรอย่าง เป็นธรรมอย่างเป็นธรรม ได้แก่ ความต้องการ ความเท่าเทียมกัน การสนับสนุน ความสามารถในการจ่าย ความพยายาม และความดี

ทรัพยากรทุนคืออะไร?

ทรัพยากรทุน คือสินค้าที่ผลิตและใช้ในการผลิตสินค้าและบริการอื่นๆ ประเภทของ ทรัพยากรทุน ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคาร และเครื่องจักร

ข้อโต้แย้งทางจริยธรรมที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพคืออะไร?

การจัดสรรทรัพยากร ด้านสุขภาพ และที่อื่นๆ ควรเป็นไปตามเกณฑ์ ทางจริยธรรม หลักสองประการ ประการแรก มันควรจะคุ้มทุน—ควร จัดสรร ทรัพยากรที่ จำกัดเพื่อ สุขภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสุขภาพ สูงสุดสำหรับประชากรที่ให้บริการ ต้นทุนวัดเป็นเงิน ผลประโยชน์วัดจากการปรับปรุง สุขภาพ

ความพร้อมในการให้บริการส่งผลต่อการเข้าถึงบริการดูแลอย่างไร?

การเข้าถึงผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพทางกายภาพโดยรวมของสังคมและภาวะสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต อุปสรรคในการ ให้บริการ ด้านสุขภาพ ได้แก่ ค่า รักษาพยาบาล สูง ขาด ความพร้อม ในการ ให้บริการ

การปันส่วนของรัฐบาลทำงานอย่างไร

การปันส่วนการ ดูแลสุขภาพหมายถึงการได้รับความคุ้มค่าสำหรับเงินหลายพันล้านที่เราใช้จ่ายโดยกำหนดขีด จำกัด ว่าควรจ่ายค่ารักษาจากกระเป๋าเงินสาธารณะ หากเรา ปันส่วน เราจะไม่เขียนเช็คเปล่าให้กับ บริษัท ยาสำหรับยาที่มีสิทธิบัตรหรือจ่ายเงิน ขั้นตอนใดที่แพทย์จะแนะนำ

ทำไมการปันส่วนการดูแลสุขภาพจึงดี?

เมื่อบริษัทประกัน ปันส่วนดูแล ก็เป็นมาตรการประหยัดเงิน ส่วนหนึ่งเพื่อประโยชน์ ที่ดี ยิ่งขึ้น แต่ยังเพื่อรักษาผลกำไรหรือขึ้นเงินเดือนหรือเหตุผลอื่นๆ ที่ลูกค้าของพวกเขาดูหมิ่น การปันส่วน บางส่วนของพวกเขาทำให้เบี้ยประกันไม่สูงขึ้นและยังช่วยให้ บริษัท ประกันอยู่ในธุรกิจได้