ความแตกต่างระหว่างบุคคลตาม Martin Buber คืออะไร?

ถามโดย: Marlies Ufer | ปรับปรุงล่าสุด: 11 พฤษภาคม 2020
หมวดหมู่: ศาสนาและจิตวิญญาณ ต่ำช้า
4.2/5 (1,469 เข้าชม . 11 โหวต)
วัตถุจะได้รับ "ตัวตนที่สำคัญ" เท่านั้นในการมีส่วนร่วมในความเป็นจริงซึ่งเป็นการดำรงอยู่ 'ที่ไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเขาหรือเพียงภายนอกของเขา' สำหรับ Buber ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จึงเป็นช่องว่างของมนุษย์ระหว่างอาสาสมัคร 2 คนซึ่งไม่มีใครสามารถควบคุมหรือจัดการได้

เมื่อพิจารณาตามนี้แล้ว อะไรคือความแตกต่างระหว่างบุคคลสำหรับ Martin Buber?

มาร์ติน บูเบอร์ . Inter subjective คือ - การแบ่งปันสภาวะอัตนัยโดยบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป (Scheff 2006) คำว่า subjective - ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือความคิดเห็นมากกว่าข้อเท็จจริง - ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีที่บุคคลได้รับประสบการณ์บางอย่างในตัวเขาเอง

นอกจากนี้ ตัวเองคืออะไร ตามคำกล่าวของ Martin Buber? ที่ยึดติดกับเหตุผล ความ ประหม่า หรือเจตจำนงเสรี Buber ให้ เหตุผลว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่เผชิญหน้ากับ "คนอื่น" และบ้านของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ของการยืนยันซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ Inter subjectivity หมายถึงอะไร?

Inter subjectivity ในปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา เป็นความสัมพันธ์ทางจิตวิทยาระหว่างผู้คน มักใช้ในทางตรงกันข้ามกับประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ซุกซน โดยเน้นถึงความเป็นอยู่ทางสังคมโดยเนื้อแท้ของเรา

Martin Buber เชื่ออะไร?

ปรัชญา. Buber มีชื่อเสียงในด้านวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของบทสนทนาดังที่อธิบายไว้ในหนังสือ I and Thou อย่างไรก็ตาม งานของเขาเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งจิตสำนึกทางศาสนา ความทันสมัย ​​แนวคิดเรื่องความชั่วร้าย จริยธรรม การศึกษา และอรรถกถาในพระคัมภีร์ไบเบิล

พบคำตอบของคำถามที่เกี่ยวข้อง 24 ข้อ

Inter subjectivity เกี่ยวข้องกับความเคารพอย่างไร?

ในแง่ง่ายๆ — Inter subjectivity เป็น เพียงการสื่อสาร มัน เกี่ยวข้อง กับ ความเคารพ เป็นอันดับแรกในคุณค่าที่กำหนดให้กับคำพูด ความซื่อสัตย์ และความจริง แก่นแท้ของ ความเคารพคือความ ซื่อสัตย์สุจริตและความจริง สาระสำคัญของการสื่อสาร คือความ ซื่อสัตย์สุจริตและความจริง

ใครเป็นคนบัญญัติศัพท์คำว่า

Inter subjectivity คำที่ คิดค้น โดยนักปรัชญา Edmund Husserl (1859–1938) ส่วนใหญ่พูดง่ายๆ ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึก ทั้งที่มีสติและไม่รู้สึกตัว ระหว่างคนสองคนหรือ "วิชา" ตามที่อำนวยความสะดวกโดยการเอาใจใส่

การพูดในปรัชญาคืออะไร?

“ การกล่าว สุนทรพจน์ ” เป็นกำแพงที่ข้ามไม่ได้ระหว่างการสนทนาสองการสนทนา พวกเขาคุยกันแต่ดูเหมือน เนื่องจากดูเหมือนการสนทนาจึงไม่มีบทสนทนาเกิดขึ้น แต่เป็นเพียงการพูดคนเดียว บทสนทนาคือการสนทนาระหว่างคนสองคนจากใจถึงใจ

ฉันกับคุณหมายความว่าอย่างไร

โดยพื้นฐานแล้ว "มัน" หมายถึงโลกที่เราสัมผัสมัน ในทางตรงกันข้าม คำว่าคู่ I– เจ้า อธิบายถึงโลกแห่งความสัมพันธ์ นี่คือ "ฉัน" ที่ไม่ได้แลเห็นใด ๆ "มัน" แต่ยอมรับความสัมพันธ์ของการใช้ชีวิต

Martin Buber เกิดที่ไหน?

เวียนนา, ออสเตรีย

Buber หมายถึงอะไร?

บูเบอร์ ใน อังกฤษ
(ˈbuːb? ) มาร์ติน. พ.ศ. 2421-2508 นักศาสนศาสตร์ชาวยิว นักปรัชญาอัตถิภาวนิยม และนักวิชาการด้านฮาซิดิสม์ เกิดในออสเตรีย ผลงานของเขาได้แก่ I and Thou (1923), Between Man and Man (1946) และ Eclipse of God (1952)

ความสัมพันธ์ฉันและคุณหมายถึงอะไร

ดังนั้น ความสัมพันธ์ I- Thou เป็นการกระทำของการเลือก หรือได้รับเลือก ให้กลายเป็นหัวข้อของ ความสัมพันธ์แบบ subject-to- subject ตัวแบบกลายเป็นหัวเรื่องผ่าน ความสัมพันธ์ I- Thou และการเลือก ความสัมพันธ์ นี้ยืนยันตัวตนทั้งหมดของประธาน

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการดูและการพูดคุย?

“การเป็น” หมายถึงตัวตนที่แท้จริงของบุคคล ในขณะที่ “การ ดูเหมือน ” หมายถึงสิ่งที่เขาต้องการเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ หรือต้องการให้ผู้อื่นดูเหมือนอย่างไร เพื่อ การ พัฒนา บทสนทนาที่ แท้จริง ผู้เข้าร่วมแต่ละคนควรมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามที่เป็นจริง

อะไรคือตัวอย่างระหว่างอัตวิสัย?

ตัวอย่างของ Inter subjectivity ได้แก่:
  • ครอบครัว.
  • โรงเรียนสอนไวยกรณ์.
  • ความผูกพันทางศาสนา
  • มิตรภาพ.
  • อุดมศึกษา.
  • โซเชียลคลับ
  • องค์กรวิชาชีพ
  • พรรคการเมือง.

ประเภทของความเป็นอัตวิสัยคืออะไร?

สามชนิดดั้งเดิมของ intersubjectivity ที่เป็นความยินยอมที่ตกตะกอนและ intersubjectivity อย่างชัดเจนมีความแตกต่างจากสองชนิดทางเลือกคือโต้แย้งและ intersubjectivity dialogical

เราจะกลายเป็นบุคคล Inter subjective ได้อย่างไร?

ประสบการณ์ในการเล่นเทนนิสของคุณอาจเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสาน กัน เพราะได้รับอิทธิพลจาก บุคคล อื่น (แม่ของคุณ) เพื่อให้เข้าใจถึง ความเชื่อมโยงระหว่างกันได้ ดีขึ้น อันดับแรก เราต้องกำหนดหัวเรื่องและวัตถุ หัวเรื่องคือ บุคคลที่ ประสบกับการกระทำหรือเหตุการณ์ วัตถุคือสิ่งที่ กำลัง ประสบอยู่

คุณหมายถึงอะไรโดยเป็นกลาง?

Objectivity เป็นคำนามที่หมายถึงการขาดอคติ การตัดสิน หรืออคติ การรักษาความ เป็นกลาง เป็นงานที่สำคัญที่สุดของผู้พิพากษา สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความ เที่ยงธรรม คือ "อัตวิสัย" ซึ่งเป็นอคติส่วนตัวหรือความคิดเห็น

ความหมายของสังคมคืออะไร?

สังคม คือกลุ่มของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบถาวร หรือกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ที่มีอาณาเขตทางสังคมหรือพื้นที่เดียวกัน ซึ่งมักอยู่ภายใต้อำนาจทางการเมืองเดียวกันและความคาดหวังทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น

ความเป็นจริงระหว่างบุคคลคืออะไร?

ตัวอย่างของความเป็นจริง intersubjective, Intersubjectivity "นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใจได้เป็นกระบวนการของการใช้พลังงานทางจิตวิทยาเรียกว่าการเคลื่อนย้ายระหว่างสองหรือมากกว่าวิชาเช่นความรักเป็นตัวอย่างที่สำคัญของ intersubjectivity ที่แสดงถึงความรู้สึกร่วมกันในการดูแลและความรักในหมู่คนอื่น

Inter subjective เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างไร?

การรับรู้ intersubjective หมายถึงการรับรู้ร่วมกันของลักษณะทางจิตวิทยาที่มีอย่างกว้างขวางภายในวัฒนธรรม ในแนวทางนี้ การรับรู้ ระหว่างบุคคล ซึ่งแตกต่างจากค่านิยมและความเชื่อส่วนบุคคล จะเป็นสื่อกลางต่อผลกระทบของนิเวศวิทยาต่อการตอบสนองและการปรับตัวของแต่ละบุคคล

Inter subjectivity ตาม Edmund Husserl คืออะไร?

สำหรับ Husserl ความสัมพันธ์ระหว่างกัน หมายถึงเงื่อนไขที่ฉันคงไว้ซึ่งสมมติฐาน ว่าโลกที่มันนำเสนอต่อฉันนั้นเป็นโลกเดียวกับที่มันนำเสนอต่อคุณไม่ใช่ เพราะคุณสามารถ 'อ่านใจฉันได้' แต่เพราะฉันคิดว่าถ้าคุณอยู่ในที่ของฉัน จะได้เห็นในแบบที่ฉันเห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไร?

Intersubjectivity เป็นชนิดของความสัมพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้การหรือบุคคล -to- วิธีที่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ intersubjective จึงมีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้บุคคลที่เติบโตไปด้วยกันเป็นคนของมนุษย์ที่แท้จริง