การแคสติ้งในการเขียนโปรแกรมคืออะไร?

ถามโดย: Liliana Saca | ปรับปรุงล่าสุด: 23 มกราคม 2020
หมวดหมู่: เทคโนโลยีและ ภาษาเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์
4.8/5 (445 เข้าชม . 15 โหวต)
โยนเป็นวิธีการอย่างชัดเจนแจ้งคอมไพเลอร์ที่คุณตั้งใจจะทำแปลงและที่คุณทราบว่าการสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น ในการดำเนินการ cast ให้ระบุประเภทที่คุณกำลัง ส่ง ในวงเล็บหน้าค่าหรือตัวแปรที่จะแปลง โปรแกรมต่อไปนี้จะแปลงเป็นสองเท่าของ int

คำถามก็คือ เหตุใดจึงใช้การแคสต์ในการเขียนโปรแกรม

มันถูก ใช้ ใน การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแปรได้รับการประมวลผลอย่างถูกต้องโดยฟังก์ชัน ตัวอย่างของ typecasting คือการแปลงจำนวนเต็มเป็นสตริง ซึ่งอาจทำได้เพื่อเปรียบเทียบตัวเลขสองตัว เมื่อตัวเลขหนึ่งถูกบันทึกเป็นสตริง และอีกจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนเต็ม

ต่อมาคำถามคือ type cast ใน C คืออะไร พร้อมตัวอย่าง? พิมพ์ Casting ใน ภาษา C การหล่อแบบ เป็นวิธีการแปลงตัวแปรจาก ประเภท ข้อมูลหนึ่งไปเป็นข้อมูล ประเภท อื่น ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเก็บค่าที่ยาวเป็นจำนวนเต็มธรรมดา คุณสามารถพิมพ์ long to int ได้ คุณสามารถแปลงค่าจาก ประเภท หนึ่งเป็นอีก ประเภท หนึ่งได้อย่างชัดเจนโดยใช้ ตัว ดำเนินการ cast

สำหรับเรื่องนี้ การคัดเลือกนักแสดงในวิทยาการคอมพิวเตอร์คืออะไร?

การหล่อ - Computer Definition (1) หลากหลายฟังก์ชั่นที่ส่งหรือแปลงข้อมูล (2) ใน การเขียนโปรแกรม การแปลงข้อมูลประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง ตัวอย่างเช่น จากจำนวนเต็มเป็นสตริงหรือในทางกลับกัน

การหล่อแบบทำงานอย่างไร

4 คำตอบ ก่อนอื่นโปรดทราบว่า cast เป็นคำขอที่ชัดเจนในการแปลงค่า ประเภท หนึ่งเป็นค่า ประเภท อื่น โยนก็จะมักจะผลิตวัตถุใหม่ซึ่งเป็นชั่วคราวกลับโดยผู้ประกอบการหล่อ อย่างไรก็ตาม การแคสต์ เป็น ประเภท อ้างอิง จะไม่สร้างวัตถุใหม่

พบคำตอบของคำถามที่เกี่ยวข้อง 16 ข้อ

การแปลงโดยนัยคืออะไร?

การ แปลงโดยนัย หรือที่เรียกว่า view เป็นการ แปลง ที่คอมไพเลอร์ใช้ในหลายสถานการณ์: เมื่อพบนิพจน์ e ของประเภท T แต่คอมไพเลอร์ต้องการนิพจน์ประเภท S

คุณหมายถึงอะไรโดยตัวแปร?

ในการเขียนโปรแกรม ตัวแปร คือค่าที่ สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อมูลที่ส่งผ่านไปยังโปรแกรม โดยทั่วไป โปรแกรมประกอบด้วยคำสั่งที่บอกคอมพิวเตอร์ว่าต้อง ทำอะไร และข้อมูลที่โปรแกรมใช้เมื่อทำงาน

การคัดเลือกประเภทไม่ดีหรือไม่?

ข่าว ร้าย : 1. การ พิมพ์ดีด สามารถทำลายอาชีพของคุณได้ ใช่ อาชีพนักแสดงหลายคนถูกสร้างขึ้นเพราะพวกเขาเล่นเป็นตัวละครบางตัวเสมอ…แต่หากไม่มีเนื้อหาเพียงพอสำหรับการสำรองข้อมูล ผู้ชมจะเริ่มได้เอฟเฟกต์เดจาวู

โครงสร้างการเขียนโปรแกรมหลัก 3 แบบคืออะไร?

มีโครงสร้างการเขียนโปรแกรมพื้นฐานที่รู้จักจำนวนหนึ่งที่สามารถจำแนกได้ดังนี้:
  • ลำดับ (ชั้นหนึ่ง)
  • การคัดเลือก (ชั้นสอง)
  • ซ้ำซ้อน (ชั้นสาม)

ภาษา ac คืออะไร?

การเขียนโปรแกรมภาษา C เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำโปรแกรมระบบสำหรับระบบปฏิบัติการ UNIX และเป็นภาษาโปรแกรมที่จำเป็น เป็น ภาษา ขั้นตอน ซึ่งหมายความว่าผู้คนสามารถเขียนโปรแกรมของตนเป็นชุดคำสั่งทีละขั้นตอน

การแปลงประเภทข้อมูลคืออะไร?

ในภาษาเหล่านี้ การแปลง หมายถึงการเปลี่ยนแปลงค่าจากรูปแบบการจัดเก็บ ประเภท ข้อมูลหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งโดยนัยหรือโดยชัดแจ้ง เช่น จำนวนเต็ม 16 บิตเป็นจำนวนเต็ม 32 บิต ความต้องการในการจัดเก็บอาจเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการ แปลง ซึ่งรวมถึงการสูญเสียความแม่นยำหรือการตัดทอนที่อาจเกิดขึ้น

การหล่อแบบใน Java คืออะไร?

การแคสต์ประเภท คือเมื่อคุณกำหนดค่าของ ประเภท ข้อมูลพื้นฐานหนึ่งให้กับ ประเภท อื่น ใน Java มีสองประเภทของการหล่อ: ขยับขยายหล่อ (อัตโนมัติ) - แปลงเป็นชนิดที่มีขนาดเล็กให้มีขนาดชนิดขนาดใหญ่

ค่าคงที่ในการเขียนโปรแกรมคืออะไร?

ใน การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ค่าคงที่ คือค่าที่โปรแกรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างการดำเนินการตามปกติ กล่าวคือ ค่า คงที่ ซึ่งตรงกันข้ามกับตัวแปรซึ่งเป็นตัวระบุที่มีค่าที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างการดำเนินการตามปกติ กล่าวคือ ค่านั้นเป็นตัวแปร

ประเภทการแปลง Javascript คืออะไร?

ประเภท การแปลง โดยส่วนใหญ่ ตัวดำเนินการและฟังก์ชันจะ แปลง ค่าที่กำหนดให้เป็น ประเภทที่ ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น Alert จะแปลงค่าใดๆ เป็นสตริงโดยอัตโนมัติเพื่อแสดง การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ แปลง ค่าเป็นตัวเลข

BBC Bitesize ประเภทข้อมูลคืออะไร?

ชนิดข้อมูล
บางคนจะใช้ในการเก็บตัวเลขบางส่วนที่ใช้ในการเก็บข้อความและบางส่วนจะใช้สำหรับประเภทที่มีความซับซ้อนมากขึ้นของข้อมูล ใช้สำหรับจำนวนเต็ม ลอย (หรือจริง). ใช้สำหรับตัวเลขที่มีจุดทศนิยมหรือเศษส่วน บูลีน (หรือบูล)

การคัดเลือกนักแสดงในโรงละครคืออะไร?

ในโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ โรงละคร การ พิมพ์แบบพิมพ์ เป็นกระบวนการที่นักแสดงคนใดคนหนึ่งได้รับการระบุอย่างชัดเจนด้วยตัวละครเฉพาะ บทบาทเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า หรือตัวละครที่มีลักษณะเหมือนกันหรือมาจากกลุ่มทางสังคมหรือชาติพันธุ์เดียวกัน การพิมพ์ดีด ยังเกิดขึ้นในศิลปะการแสดงอื่นๆ

การแคสต์ใน C # คืออะไร?

การหล่อแบบ คือเมื่อคุณกำหนดค่าของประเภทข้อมูลหนึ่งให้กับอีกประเภทหนึ่ง ใน C #, มีสองประเภทของการหล่อ: หล่อโดยปริยาย (อัตโนมัติ) - แปลงเป็นชนิดที่มีขนาดเล็กให้มีขนาดชนิดขนาดใหญ่ ถ่าน -> int -> ยาว -> float -> สองเท่า