ฉันจะเปิดไฟล์ MDF ใน SQL Server Management Studio ได้อย่างไร

ถามโดย: Mayme Niggebrugge | ปรับปรุงล่าสุด: 25 มิถุนายน 2020
หมวดหมู่: ฐานข้อมูล เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
4/5 (658 เข้าชม . 39 โหวต)
วิธีการติดในโลกที่สมบูรณ์แบบ:
 1. เปิดตัว SSMS
 2. เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ เซิร์ฟเวอร์ SQL ของคุณ
 3. คลิกขวาที่ฐานข้อมูลใน Object Explorer
 4. คลิก แนบ
 5. ในหน้าต่าง แนบ ฐานข้อมูล ให้คลิกปุ่มเพิ่ม
 6. นำทางไปยังไดเร็กทอรีที่มีไฟล์. MDF และ.
 7. เลือก.
 8. กดตกลงอีกครั้งเพื่อ แนบ ฐานข้อมูล

ในที่นี้ ฉันจะเปิดไฟล์ MDF ได้อย่างไร

เมื่อติดตั้งแล้ว จะเข้าถึงไฟล์ MDF ได้ง่ายด้วย DAEMON Tools Light:

 1. คลิกขวาที่ไฟล์ MDF และเลือก "เปิดด้วย"
 2. เลือกเครื่องมือ Daemon จากตัวเลือกและรูปภาพจะต่อเชื่อมเป็นดีวีดี
 3. Windows Explorer จะหยิบขึ้นมาและคุณจะสามารถเรียกใช้หรือสำรวจดิสก์ได้เหมือนกับที่คุณต้องการหากเป็นดีวีดีจริง

อาจมีคนถามว่า ฉันจะกู้คืนไฟล์ MDF เป็น SQL ได้อย่างไร การใช้ตัวจัดการองค์กร

 1. ขยายเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ลงทะเบียน
 2. คลิกขวาที่ฐานข้อมูล เลือกงานทั้งหมด -> แนบฐานข้อมูล...
 3. คลิกปุ่ม “…” เพื่อเรียกดูไฟล์ . ไฟล์ .mdf
 4. เน้นสิ่งที่จำเป็น mdf แล้วคลิกตกลง
 5. คลิกตกลงอีกครั้ง

ฉันจะเปิดฐานข้อมูลใน SQL Server Management Studio ได้อย่างไร

 1. เปิด Microsoft SQL Management Studio
 2. เชื่อมต่อกับกลไกจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 3. ขยายโหนดเซิร์ฟเวอร์
 4. คลิกขวาที่ฐานข้อมูลและเลือกฐานข้อมูลใหม่
 5. ป้อนชื่อฐานข้อมูลแล้วคลิกตกลงเพื่อสร้างฐานข้อมูล

ฉันจะโหลดไฟล์ MDF และ LDF ใน SQL Server ได้อย่างไร

6 คำตอบ

 1. อันดับแรก ใส่ . mdf และ .
 2. จากนั้นไปที่ซอฟต์แวร์ sql คลิกขวาที่ "ฐานข้อมูล" แล้วคลิกตัวเลือก "แนบ" เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแนบฐานข้อมูล
 3. คลิกปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อเปิดและค้นหาไฟล์ฐานข้อมูลจาก C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL 1MSSQLDATA โฟลเดอร์
 4. คลิกปุ่ม "ตกลง"

พบคำตอบของคำถามที่เกี่ยวข้อง 34 ข้อ

MDF และ LDF แตกต่างกันอย่างไร?

การเปรียบเทียบระหว่าง ไฟล์ MDF และ LDF
ไฟล์ MDF เป็นไฟล์หลักในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ SQL LDF เป็นไฟล์สนับสนุน MDF มีข้อมูลบันทึกฐานข้อมูล ในทางกลับกัน LDF จะบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำ ใน เซิร์ฟเวอร์ตลอดจนการดำเนินการทั้งหมดที่ดำเนินการ

รูปแบบไฟล์ MDF คืออะไร?

ไฟล์ สื่ออธิบาย ( MDF ) เป็น รูปแบบไฟล์ ภาพดิสก์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับแอลกอฮอล์ 120% ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างดิสก์ออปติคัล Daemon Tools, CDemu, MagicISO, PowerDVD และ WinCDEmu ยังสามารถอ่าน รูปแบบ MDF ได้ ดิสก์อิมเมจคือ ไฟล์ จำลองคอมพิวเตอร์ของ ไฟล์ คอมพิวเตอร์และระบบ ไฟล์ ของออปติคัลดิสก์

ฉันจะหาไฟล์ MDF ใน SQL Server ได้ที่ไหน

ตำแหน่งเริ่มต้นของ ไฟล์ MDF ใน SQL Server
ไฟล์ ที่ใช้กันทั่วไปและใช้งานโดยอินสแตนซ์ทั้งหมดบนระบบเดียวจะถูกติดตั้งภายในโฟลเดอร์ :Program Files Microsoft SQL Server nn.

ฉันจะเขียนไฟล์ MDF ได้อย่างไร

mdf ถึง .
จากเมนู Nero ไปที่ตัว เขียน รายการหรือตัวบันทึกแล้วเลือกตัวเลือกการ เบิร์น รูปภาพ จากตรงนั้น คุณสามารถเลือก ไฟล์ iso หลังจากนั้นก็แค่กดปุ่ม เบิร์น และผ่อนคลาย Nero จะ เบิร์น ไฟล์

ไฟล์ MDF ใน SQL Server คืออะไร

ฐานข้อมูล SQL Server ใช้สอง ไฟล์ - ไฟล์ MDF เรียกว่า ไฟล์ ฐานข้อมูลหลัก ซึ่งมีสคีมาและข้อมูล และ ไฟล์ LDF ที่มีบันทึก ฐานข้อมูลอาจใช้ ไฟล์ ฐานข้อมูลรอง ซึ่งปกติจะใช้ นามสกุล . นามสกุล .ndf

ไฟล์ LDF คืออะไร?

LDF เป็นนามสกุล ไฟล์ สำหรับล็อก ไฟล์ที่ ใช้กับ Microsoft SQL Server ไฟล์ LDF มีข้อมูลการบันทึกสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่เซิร์ฟเวอร์ทำเสร็จ

ฉันจะสร้างฐานข้อมูลของตัวเองได้อย่างไร

สร้างฐานข้อมูลเปล่า
 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ใหม่ แล้วคลิก ฐานข้อมูลเปล่า
 2. พิมพ์ชื่อไฟล์ในกล่องชื่อไฟล์
 3. คลิกสร้าง
 4. เริ่มพิมพ์เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือคุณสามารถวางข้อมูลจากแหล่งอื่น ตามที่อธิบายไว้ในส่วน คัดลอกข้อมูลจากแหล่งอื่นลงในตาราง Access

ฉันจะสร้างฐานข้อมูลได้อย่างไร

ขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลของคุณ
 2. ค้นหาและจัดระเบียบข้อมูลที่จำเป็น
 3. แบ่งข้อมูลออกเป็นตาราง
 4. เปลี่ยนรายการข้อมูลเป็นคอลัมน์
 5. ระบุคีย์หลัก
 6. ตั้งค่าความสัมพันธ์ของตาราง
 7. ปรับแต่งการออกแบบของคุณ
 8. ใช้กฎการทำให้เป็นมาตรฐาน

ฉันจะค้นหาชื่ออินสแตนซ์สำหรับ SQL Server Management Studio ได้อย่างไร

เปิดตัวจัดการการกำหนดค่า เซิร์ฟเวอร์ SQL ( ค้นหา ในเมนูเริ่ม) คลิกที่บริการ เซิร์ฟเวอร์ SQL ชื่ออินสแตนซ์ ของ SQL Server อยู่ในวงเล็บในแนวเดียวกับบริการ SQL Server หากมีข้อความว่า MSSQLSERVER แสดงว่าเป็น อินสแตนซ์ เริ่มต้น

ฉันจะใช้ SQL Server Management Studio ได้อย่างไร

การเข้าถึงบัญชี Microsoft SQL Server Management Studio ของคุณ
 1. เริ่ม Microsoft SQL Server Management Studio
 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก เชื่อมต่อ Object Explorer
 3. ในกล่องรายการ ชนิดเซิร์ฟเวอร์ เลือก โปรแกรมฐานข้อมูล
 4. ในกล่องข้อความ ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ให้พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ SQL สำหรับบัญชีของคุณ

คุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้อย่างไร?

ภายในโหนดฐานข้อมูล คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
 1. เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
 2. ดูการเชื่อมต่อฐานข้อมูลปัจจุบัน
 3. เลือกหรือเพิ่มไดรเวอร์สำหรับฐานข้อมูลของคุณ
 4. ป้อนคำสั่ง SQL และเห็นผลทันที
 5. เรียกใช้สคริปต์ SQL บนฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อ
 6. ย้ายสคีมาตารางข้ามฐานข้อมูลจากผู้ขายต่างๆ

ฉันจะค้นหาสตริงการเชื่อมต่อใน SQL Server Management Studio ได้อย่างไร

รับสตริงการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SQL Server อย่างง่ายดายจาก Visual
 1. ก่อนทำความรู้จักกับสิ่งนี้ คุณควรทราบรายละเอียดต่อไปนี้ของ SQL Server:
 2. เปิด Visual Studio
 3. ไปที่มุมมอง => Server Explorer
 4. คลิกขวาที่ Data Connections แล้วเลือก Add Connection (หรือ) คลิกที่ไอคอน Connect to Database
 5. คุณจะได้รับเพิ่มหน้าต่างการเชื่อมต่อ
 6. คลิกที่ปุ่มทดสอบการเชื่อมต่อ

ฉันจะเพิ่มชื่อเซิร์ฟเวอร์ใน SQL Server Management Studio ได้อย่างไร

เริ่ม Microsoft SQL Server Management Studio ในกล่องโต้ตอบเชื่อมต่อกับ เซิร์ฟเวอร์ : ในประเภท เซิร์ฟเวอร์ เลือกกลไกจัดการฐานข้อมูล ใน Server name ให้พิมพ์หรือเลือก ชื่อ ของอินสแตนซ์ เซิร์ฟเวอร์ SQL ของคุณในรูปแบบ <hostname><SQL_instance_name>

MDF NDF และ LDF ใน SQL Server คืออะไร

mdf เป็นไฟล์ข้อมูลที่คุณวางฐานข้อมูลของคุณ เป็นนามสกุลไฟล์ที่ใช้ใน เซิร์ฟเวอร์ sql ndf เป็นกลุ่มไฟล์ใน เซิร์ฟเวอร์ sql ldf เป็นล็อกไฟล์ใน เซิร์ฟเวอร์ sql เพื่อดูข้อมูล

การใช้ไฟล์ MDF และ LDF ใน SQL Server คืออะไร

MDF เป็น ไฟล์ ข้อมูลหลักสำหรับ MSSQL ในทางกลับกัน LDF เป็น ไฟล์ สนับสนุนและมีลักษณะเป็น ไฟล์ บันทึกธุรกรรมของ เซิร์ฟเวอร์ 2. MDF มีข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นทั้งหมดในฐานข้อมูล ในขณะที่ LDF มีการดำเนินการทั้งหมดซึ่งรวมถึงธุรกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่ทำใน ไฟล์ MDF

ฉันจะสร้างไฟล์ LDF จากไฟล์ MDF ได้อย่างไร

วิธีการแนบไฟล์ MDF โดยไม่มีไฟล์ LDF?
 1. เปิด MS SQL Management Studio
 2. ใน Object Explorer ให้คลิกขวาที่ฐานข้อมูล แล้วคลิก แนบ จากเมนูแบบเลื่อนลง
 3. ใน Windows แนบฐานข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่มเพิ่ม
 4. เรียกดูตำแหน่งของไฟล์ MDF ของคุณใน Locate Database Files เลือกไฟล์และคลิก OK