วิศวกรโยธาสามารถประทับตราแบบสถาปัตยกรรมได้หรือไม่?

ถามโดย: Yuette Walkden | ปรับปรุงล่าสุด : 2 มิถุนายน 2563
หมวดหมู่: ธุรกิจและการเงิน อุตสาหกรรมวิศวกรรมโยธา
4.3/5 (2,675 เข้าชม . 27 โหวต)
การออกแบบองค์ประกอบใดๆ ใน ภาพวาด ขึ้นอยู่กับทักษะและความเชี่ยวชาญของผู้ออกแบบ Mr. Mulata แน่นอนว่า วิศวกรโยธา ได้รับอนุญาตให้ลงนามและ ประทับตรา แผนสถาปัตยกรรม ถ้าเขาหรือเธอสร้างขึ้นเอง ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้ โดยเฉพาะสำหรับเหตุผลของความรับผิดทางกฎหมาย

นอกจากนี้ วิศวกรโยธาสามารถลงนามในแผนสถาปัตยกรรมได้หรือไม่?

ฉบับที่ 1582 ของปี 1956 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม RA No. 544 ของปี 1950) โดยระบุว่า วิศวกรโยธาสามารถ จัดเตรียม ลงนาม หรือประทับตราเอกสาร ทางสถาปัตยกรรม ได้ (ไม่จำกัดเฉพาะ แบบแปลนสถาปัตยกรรม ข้อกำหนด การประมาณการ และเอกสารสัญญา)

นอกจากนี้ ใครสามารถประทับตราแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมได้บ้าง? สถาปนิก ไม่สามารถ ประทับตรา ภาพวาด ของบุคคลอื่นได้ ต้องทำโดยหรืออยู่ภายใต้การดูแลของ สถาปนิกปั๊ม

แล้ววิศวกรโยธาสามารถลงนามในแผนสถาปัตยกรรมฟิลิปปินส์ 2019 ได้หรือไม่?

กฎหมายกำหนดเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่อาคารไม่สามารถยอมรับ แผนสถาปัตยกรรม และเอกสารที่ไม่ได้ ลงนาม โดย สถาปนิก Gulapa กล่าว ภายใต้กฎหมาย สถาปัตยกรรมแบบ เก่า (ร.ร.) เขาเสียใจที่ วิศวกรโยธา บางคนยังคง ลงนามใน เอกสารจัดประเภทเป็นเอกสาร ทางสถาปัตยกรรม

สถาปนิกสามารถประทับตราแบบไฟฟ้าได้หรือไม่?

ภาพวาดไฟฟ้าและเครื่องกลทั้งหมดสุดท้ายแผนและเอกสารอื่นที่จะต้องลงนามและประทับตราโดยวิศวกรไฟฟ้าหรือเครื่องกลในความดูแลรับผิดชอบของการเตรียมการของพวกเขา จากการยกเว้นนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า สถาปนิก สามารถจัดเตรียม ประทับตรา และลงนามในเอกสารการก่อสร้างประเภทนี้ได้

พบคำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้อง 29 ข้อ

สถาปนิก หรือ วิศวกรโยธา อันไหนดีกว่ากัน?

แม้ว่าทั้ง วิศวกรรมโยธา และ สถาปัตยกรรม จะเป็นโปรแกรมการศึกษาระดับมืออาชีพที่มีคุณค่ามาก แต่แต่ละหลักสูตรก็มีข้อดีแตกต่างกันไป ในขณะที่ สถาปัตยกรรม เกี่ยวข้องกับการออกแบบและส่วนประกอบด้านสุนทรียศาสตร์ วิศวกรโยธา จัดการกับการวางแผนโครงสร้างและการดำเนินการตามความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบของ สถาปนิก

วิศวกรโยธาออกแบบบ้านหรือไม่?

วิศวกรโยธา ทำงานในโครงการต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการวางแผน การสร้าง และการบำรุงรักษาถนน อาคาร สะพาน และระบบน้ำ ในขณะที่สถาปนิกทำงานกับ บ้าน โรงงาน และโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันเป็นหลัก วิศวกรโยธาและสถาปนิกทำ แต่การทำงานร่วมกันในโครงการบางส่วน

คุณสามารถเป็นวิศวกรโยธาที่มีปริญญาสถาปัตยกรรมได้หรือไม่?

วิศวกรโยธา ที่ทำงานร่วมกับ สถาปนิก มักเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรมโครงสร้าง ประปา การก่อสร้างอาคารและการกำกับดูแล และการจัดการการก่อสร้างเป็นหลัก สถาปัตยกรรม เป็นวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งไม่ใช่วิชาชีพ วิศวกรรมโยธา และ วิศวกรรม อื่น ๆ

วิศวกรโยธาสามารถทำงานเป็นสถาปนิกได้หรือไม่?

วิศวกรโยธา ดูแลการก่อสร้างถนน สะพานลอย และทางลอดผ่าน และอื่นๆ สถาปนิก เป็นผู้ออกแบบอาคาร อนุสาวรีย์ สะพาน และอื่นๆ เทคในงานวิศวกรรมโยธา, คุณสามารถใช้สำหรับงานโดยตรง ในการฝึกเป็น สถาปนิก คุณต้องลงทะเบียนกับสภา สถาปัตยกรรมศาสตร์

วิศวกรทำมากกว่าสถาปนิกหรือไม่?

ในตลาดสหรัฐอเมริกา วิศวกร ส่วนใหญ่ (ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการก่อสร้าง) จะถูกเรียกเก็บเงินในอัตรารายชั่วโมงที่ สูง กว่า สถาปนิก ส่วนใหญ่อย่างเห็นได้ชัด เช่น สถาปนิก ในนิวยอร์คอาจ ทำ มากกว่า วิศวกร ในแคนซัสอย่างมีนัยสำคัญ แต่ วิศวกร ในแคนซัสอาจสร้าง มากกว่า สถาปนิก ในท้องถิ่น

พระราชบัญญัติสาธารณรัฐหมายเลข 544 คืออะไร?

พระราชบัญญัติสาธารณรัฐ NO . 544 - พระราชบัญญัติ ควบคุมการปฏิบัติงานของวิศวกรรมโยธาในฟิลิปปินส์

วิศวกรโยธาสามารถลงนามแบบโครงสร้างฟิลิปปินส์ได้หรือไม่?

1096 (ประมวลกฎหมายอาคารแห่งชาติของ ฟิลิปปินส์ ปี 1977) ไม่สามารถระบุความแตกต่างระหว่าง "เอกสาร ทางสถาปัตยกรรม " และ "เอกสาร ทางแพ่ง / โครงสร้าง " ตาม RA9266 วิศวกร ไม่สามารถ ลงนามในแผน สถาปัตยกรรมและสถาปนิกไม่สามารถ ลงนามในแผนวิศวกรรม

วิศวกรรมสถาปัตยกรรมเหมือนกับวิศวกรรมโยธาหรือไม่?

วิศวกรโยธา ทำงานในโครงการต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น ถนน อาคาร สะพาน และระบบน้ำ ในขณะที่ วิศวกรสถาปัตยกรรม มักทำงานบนรากฐานโครงสร้างและระบบของอาคารหรือโครงสร้างเฉพาะ

บุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจวิศวกรรมเพียงคนเดียวได้หรือไม่?

คนที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นพลเรือนไฟฟ้าหรือเครื่องกลวิศวกรอาจจะเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวของโยธาไฟฟ้าหรือเครื่องกลธุรกิจวิศวกรรม ใน Professional Engineering Corporation (PAC) กรรมการ ผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะได้ รับใบอนุญาต ยกเว้นในกรณีที่ บริษัท มีผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว

อะไรได้รับอนุญาตจาก RA 9266 ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตใน RA 545?

อะไรได้รับอนุญาตจาก RA 9266 ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตใน RA 545 ? ภายใต้ข้อ III มาตรา 13 - คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ผู้เข้าสอบ ไม่ จำเป็นต้องมีอายุอย่างน้อยยี่สิบเอ็ดปี ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าสอบได้ MS ได้รับเครดิตเป็นเวลา 1 ปี ภายใต้ข้อ IV มาตรา 37

สถาปนิกวาดภาพพิมพ์เขียวหรือไม่?

ในการพัฒนาและนำเสนอการออกแบบ ทั้ง สถาปนิก และวิศวกรใช้ภาพวาดทางเทคนิคที่เรียกว่า พิมพ์เขียว พิมพ์เขียว คือ ภาพวาดที่มี รายละเอียดซึ่งนำเสนอโดย สถาปนิก หรือวิศวกรที่สรุปการออกแบบของพวกเขา

ทำไมคนถึงจ้างสถาปนิก?

สถาปนิก ช่วยคุณประหยัดเงินได้
บริการ ของสถาปนิก เป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดเพื่อเงิน ไม่ใช่ต้นทุนเพิ่มสำหรับโครงการของคุณ ภาพวาดอย่างละเอียดยังช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถกำหนดราคาและสร้างโครงการของคุณได้ง่ายขึ้น เนื่องจากอาคารประหยัดพลังงานสามารถช่วยคุณประหยัดเงินค่าน้ำมันลงได้

ฉันต้องการสถาปนิกเพื่อขยายหรือไม่?

คุณวางแผนที่จะขยายหรือแปลง
ในการเริ่มต้น สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่มีกฎหมายกำหนดให้คุณ ต้องหาสถาปนิก คุณก็สามารถตรงไปหาช่างก่อสร้างได้เลย ในความเป็นจริงบางคนไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมาของพวกเขาเพื่อการออกแบบและสร้างโครงการของพวกเขา อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นแนวทางที่มีความเสี่ยง

วิศวกรโครงสร้างเป็นสถาปนิกหรือไม่?

เปรียบเทียบ วิศวกรโครงสร้าง กับ สถาปนิก
วิศวกรโครงสร้าง และ สถาปนิก ทั้งออกแบบโครงการก่อสร้าง วิศวกรโครงสร้าง พิจารณาถึงความแข็งแกร่งและความทนทานเมื่อออกแบบอาคาร ในขณะที่ สถาปนิก ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ของอาคารมากกว่า

การประทับตราแผนผิดกฎหมายหรือไม่?

การประทับตราแผน เป็นการกระทำที่ ผิดกฎหมาย โดยวิศวกรมืออาชีพจะประทับตราลงทะเบียนของตนบนแบบร่าง การออกแบบ รายงาน และ/หรือข้อกำหนดที่ตนไม่ได้เป็นผู้แต่ง หรือที่หน้า 4 ของ 10 หน้า 6 ที่เขาหรือเธอไม่มี ความรู้ทางวิชาชีพและการควบคุมการกำกับดูแลโดยตรงและ

ฉันต้องการสถาปนิกหรือวิศวกรโครงสร้างหรือไม่?

เมื่อคุณทำการปรับปรุงบ้านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของอาคาร คุณอาจ ต้องการ วิศวกรโครงสร้าง วิศวกร นี้จะจัดเตรียม แบบโครงสร้าง และการคำนวณซึ่งจะใช้โดยผู้รับเหมาก่อสร้างและ สถาปนิกของคุณ ในระหว่างการปรับปรุงใหม่

คุณสามารถขายแบบแปลนชั้นได้หรือไม่

วิธีที่คุณสามารถสร้างแผนการขายถ้าคุณไม่ได้เป็นสถาปนิก? ถ้าสร้างให้แผนการที่พวกเขากำลังทำมันเป็นส่วนหนึ่งของการบริการที่พวกเขาให้ซึ่งก็คือการสร้างที่อยู่อาศัย พวกเขา ไม่ได้ ขาย แบบ แปลน พวกเขา กำลัง ขาย อาคาร คุณสามารถ เรียกตัวเองว่า "นักออกแบบ" ในรัฐส่วนใหญ่และให้บริการได้